Opći uvjeti rezervacije

Ukoliko želite izvršiti rezervaciju, to možete učiniti klikom na opciju „REZERVIRAJ“ na naših web stranicama ili kontaktiranjem odjela rezervacija na e-mail: reservations@importanneresort.com ili pozivom na telefon +385 20 440 100

 • Uvjet za izvršenje rezervacije je važeća kreditna kartica u svrhu garancije Vaše rezervacije
 • Rezervacija je dostupna do 24:00 na datum dolaska
 • U slučaju kasnog dolaska, molimo kontaktirajte naš odjel rezervacija ili recepciju na telefon: +385 20 440 100.
 • Check-in je dostupan nakon 15:00 na dan dolaska.
 • Check-out je obavezan do 11:00 na dan dolaska.
 • Podmirivanje završnog računa u hotelu je obavezno obaviti do check-outa.
 • Molim uvažiti kako djeca starosne dobi od 12 godina ili starija plaćaju punu cijenu smještaja za odrasle. Molimo uključite ih u zbroj odraslih osoba prilikom izrade Vaše rezervacije za odabranu smještajnu jedinicu.
 • Djeca starosne dobi do 2 godine (1,99 godina) spavaju besplatno.
 • Dječji krevetić je dostupan za sve tipove soba i ne naplaćuje se. Molimo zatražite dječji krevetić prilikom izrade Vaše rezervacije.
 • Dodatni ležajevi su dostupni u određenim tipovima soba. Molimo zatražite ih prilikom izrade Vaše rezervacije.
 • Boravak kućnih ljubimaca i životinja nije dozvoljen.
 • Sve cijene uključuju doručak.
 • Sve cijene uključuju PDV (13%).
 • Boravišna pristojba nije uključena u cijenu rezervacije i potrebno je istu podmiriti prilikom check-outa.

POLITIKA OTKAZIVANJA

a) Za tipove cijena: Bez povrata novca, Secret Member Deal poude, Early Bird ponude i ponude Spavajte 3 noći, platite odmah i uštedite

 • Pretplata u iznosu od 100,00% vrijednoti rezervacije je uvjet.
 • Rezervacija je dostupna do 24:00 na datum dolaska. Vaša kreditna kartica će biti terećena odmah nakon što izvršite rezervaciju.
 • Check-in je dostupan nakon 15:00 na dan dolaska.
 • Check-out je obavezan do 11:00 na dan dolaska.
 • Rezervacije koje koriste tipove cijena: Bez povrata novca, Secret Member Deal poude, Early Bird ponude i ponude Spavajte 3 noći, platite odmah i uštedite nije moguće modificirati niti otkazati bez terećenja u punom iznosu.
 • U slučaju otkazivanja 365-0 dana prije dolaska, obračunati ćemo naknadu za otkazivanje u 00% iznosu vrijednosti rezervacije.
 • Ukoliko želite otkazati Vašu rezervaciju, molimo kontaktirajte naš odjel rezervacija na reservations@importanneresort.com ili +385 20 440 100)
 • U slučaju nedolaska (No Show), bit će Vam naplaćen iznos u 100,00 % vrijednosti rezervacije.
 • U slučaju ranog odlaska, bit će Vam naplaćen iznos preostale vrijednosti rezervacije.
 • Ukoliko želite produljiti Vaš boravak nakon što izvršite check-in, boravak će Vam biti obračunat po cjeniku Najpovoljnija cijena, Full Flexi uvjeti (Best Available Regular Rate).

b) Za tip cijene: Najpovoljnija cijena, Full Flexi uvjeti:

 • Uvjet za izvršenje rezervacije je važeća kreditna kartica u svrhu garancije Vaše rezervacije
 • Rezervacija je dostupna do 24:00 na datum dolaska.
 • Check-in je dostupan nakon 15:00 na dan dolaska.
 • Check-out je obavezan do 11:00 na dan dolaska.
 • Podmirivanje završnog računa u hotelu je obavezno obaviti do check-outa.
 • Plaćanjem prilikom check-outa je moguće obaviti putem kreditne kartice, bankovne kartice ili cashom (u valuti hrvatskih kuna HRK sukladno tečaju primjenjivom na dan plaćanja).
 • Ukoliko želite promijeniti ili otkazati Vašu rezervaciju, možete to učiniti online sukladno važećoj politici otkazivanja .
 • Rezervaciju nije moguće otkazati online u periodu kraćem od 4 dana prije dolaska za boravke u periodu od 01.01. do 15.06. i od 16.09. do 31.12.
 • Rezervaciju nije moguće otkazati online u periodu kraćem od 7 dana prije dolaska za boravke u periodu od 16.06. do 15.09.
 • U slučaju nedolaska (No Show), bit će Vam naplaćen iznosu u 100% vrijednosti rezervacije
 • U slučaju ranog odlaska, bit će Vam naplaćen iznos preostale vrijednosti rezervacije.
 • Ukoliko želite produljiti Vaš boravak nakon što izvršite check-in, boravak će Vam biti obračunat po cjeniku Najpovoljnija cijena, Full Flexi uvjeti (Best Available Regular Rate).

Budite slobodni kontaktirati odjel rezervacija na reservations@importanneresort.com za više informacija.

Hotel zadržava pravo odbijanja, otkazivanja ili promjene rezervacija u slučajevima u kojima se pokaže kako su određeni tipovi rezervacije napravljeni kao posljedica nenamjerne pogreške.